Умната капачка

УМНАТА КАПАЧКА е кампания,чиято цел е да съберем ненужни пластмасови капачки. Събраното количество пластмаса ще бъде предадено за рециклиране в специализирана за това фирма, а с парите от кампанията ще се подпомогнат умни и талантливи деца в тяхното обучение.

Прочетете още

Умната капачка

ОБЩЕСТВО ЗА ЕДИНСТВО

НПО с обществено полезна дейност

 

Сдружениe „Общество за единство“ е НПО в обществена полза със седалище град Бургас. Организациятa се управлява от седемчленен Управителен съвет.

Мисията на Сдружениe „Общество за единство“ е да подобрим живота на младежите и гражданското общество в България и да им предоставим знания, умения и ефективни инструменти за успешно личностно и професионално развитие.

С тази цел, сдружението развива дейностите си в следните стратегически сфери:

  • Личностно развитие, предприемачество и успешна интеграция в пазара на труда;
  • Развитие на европейското гражданство и самосъзнание, задълбочаване на европейската интеграция;
  • Мотивиране на гражданите за осведоменост и активно включване в обществения политически и социален живот;
  • Подпомагане на развитието на неправителствени организации и социално предприемачество в България.

 

Визията ни е да се превърнем в една от най-успешните организации в България в подкрепа на развитието на млади граждани и тяхното ефективно участие във формирането на активно гражданско общество.

Във връзка с тези цели, сдружението осъществява основните си дейности чрез:

  • Обучения на членовете и външни аудитории с цел развитие на предприемачески и професионални умения, както и личностни качества и ценности;
  • Доброволчески кампании и инициативи в полза на обществото;
  • Разработване на проекти и участие в програми, целящи преодоляване на основните проблеми в образованието, социалната сфера, гражданското общество и други сфери на обществения живот.